Alkmaar Centraal


De Alkmaarse beleidskaders Jeugdhulp, Wmo en Participatiewet zijn hard aan vernieuwing toe. Ze zijn al driekwart jaar verlopen en sluiten ook niet meer goed aan bij het coalitieakkoord. De nieuwe kaders leken donderdag door de commissie Sociaal te worden omarmd, maar gaandeweg vonden steeds meer commissieleden dat die kaders toch te abstract waren.

De beleidskaders vormen een leidraad voor de uitvoeringsagenda’s Jeugdhulp, Wmo en Participatiewet, die eind dit jaar worden opgesteld. Na driekwart jaar voorbereiding waren de kaders niet concreet genoeg, vonden met name SPA en de coalitiepartijen VVD en CDA. Daardoor zou er minder controle en sturing mogelijk zijn. De verantwoordelijke wethouders moesten dit erkennen, maar hadden bewust gekozen voor meer flexibiliteit. Zo zouden er ook minder snel aanpassingen nodig zijn bij veranderende situaties.

Wethouder Verbruggen stemde de commissie uiteindelijk tevreden door de kaders te 'degraderen' tot visies. In het vierde kwartaal worden voor de uitvoeringsagenda's meer specifieke doelen opgesteld.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl