Alkmaar Centraal


Als er dan toch een nieuw geluidsscherm moet komen, dan het liefst eentje dat zichzelf terugbetaalt. Met die insteek wil gemeente Alkmaar een scherm langs de Huiswaarderweg optrekken, dat niet alleen het geluid van de Ringweg naar acceptabel niveau reduceert voor omwonenden, maar ook nog eens door middel van zonnepanelen een grote hoeveelheid energie opwekt.

De gemeente wil half november het contract met de aannemer ondertekenen en dan moet het snel gaan. Fijn, want omwonenden pleiten al bijna vijftien jaar over geluidsoverlast langs dit deel van de Ringweg.

De gemeente stelt wel eisen aan de nieuwe geluidswal. Naast het opwekken van zonne-energie, moet het CO2 absorberen en door het modulaire systeem gemakkelijk te plaatsen of te vervangen zijn. Het beoogde systeem kan eenvoudig uitgebreid worden met zonnepanelen, fijnstoffilters, ledverlichting en matrixborden.

De kosten voor het project worden geraamd op 5 miljoen euro. Wethouder Christiaan Braak werd in februari al door de raad op pad gestuurd voor subsidies. In de subsidiepot Stimulering Duurzame Energie van het rijk zit 5 miljard voor energieopwekkende projecten. Om hierop aanspraak te maken zet Alkmaar vaart achter de aanbesteding, tot 29 oktober kunnen aannemers reageren op de Europese aanbesteding. De aannemer heeft dan nog twee weken de tijd om de subsidie te regelen.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl