De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft AZ en de gemeente Alkmaar een tussentijdse waarschuwing gegeven voor de lasverbindingen in het resterende stadiondak. Uit het verkennend onderzoek blijkt dat het instorten van de overkapping is veroorzaakt door falende lasverbindingen.

Inmiddels is een foto opgedoken van de supportersvereniging van Feyenoord die al eerder gemaakt is met de begeleidende tekst: "En dan klagen ze bij ons over een beetje roest op het staal uit 1935. In Alkmaar zijn de belangrijkste verbindingen van de constructie nu al gescheurd en verroest." De foto zou in 2014 gemaakt zijn.

Overigens is nog niet officieel bekend waardoor de verbindingen zijn bezweken , maar tijdens het verkennend onderzoek zijn ook twee breuken en twee verdachte plekken aangetroffen in het deel van het dak dat nog intact is.

De geconstateerde breuken en vermoedelijke scheuren kunnen leiden tot het bezwijken van delen van het resterende dak en vormen daarmee een acuut risico. Daarom heeft de Onderzoeksraad een formele tussentijdse waarschuwing verstuurd waarbij de Raad erop aandringt dat AZ de stabiliteit en sterkte van de constructie controleert en waar nodig maatregelen treft. De gemeente moet hier als vergunningverlener op toezien.

Op 10 augustus jl. stortte een deel van de overkapping van de tribune van het AZ-stadion te Alkmaar in. De Onderzoeksraad is een verkennend onderzoek gestart en heeft hiervoor technisch onderzoek gedaan in het stadion. Op basis van de verzamelde informatie zal de Raad naar verwachting volgende week besluiten of het instorten van het stadiondak verder wordt onderzocht.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl