Alkmaar Centraal


Hij loopt de 'Nijmeegse' nu voor de 22e keer. Maar misschien is dit wel de laatste voor de 43-jarige Roland Weyers uit Alkmaar: "De organisatie heeft de regels rond dispensatie voor visueel gehandicapten strakker aangetrokken. Dat betekent dat ik volgend jaar niet meer de 40, maar de 50 kilometer moet lopen. Dat kost mij te veel energie."

Tot 2012 liep Roland ondanks zijn visuele beperking 'gewoon' de 50 kilometer. Na het behalen van de eindstreep was hij fysiek helemaal uitgeput. "Mijn lichaam heeft toen gezegd dit gaat niet meer." Opkrabbelen heeft enige tijd geduurd. "Uiteindelijk ben ik toch weer aan het lopen gegaan en in 2014 weer de vierdaagse in Nijmegen." In dat jaar had hij dispensatie aangevraagd vanwege zijn visuele beperking, hij heeft nog 16 procent zicht. De dispensatie werd toegekend en sindsdien mag hij de 40 kilometer lopen.

"Maar sinds dit jaar zegt de organisatie: we gaan de regels strenger hanteren",  Dat betekent dat Roland geen dispensatie meer krijgt. "Je mankeert niks aan je benen dus kan je de 50 kilometer lopen, was de strekking van die brief", zegt de wandelaar. "Waar ze wel aan voorbij gaan is dat het voor mij door de drukte veel vermoeiender is. Alles wat er om heen meespeelt maakt het voor mij veel zwaarder." Uit coulance mag de wandelfanaat dit jaar nog de 40 kilometer lopen.

Na de vierdaagse wil Roland opnieuw een brief schrijven naar de organisatie. Hij hoopt dat hij volgend jaar toch dispensatie kan krijgen en de 40 kilometer mag blijven doen. Maar de kans dat het hem lukt acht hij "heel klein". (Foto: Roland Weyers)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl