Alkmaar Centraal


Het college van Alkmaar wil de Koedijkerstraat in Overstad aanpakken om de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren. Zo komt er een rotonde ter hoogte van de nieuwe wijk Hollandse Tuin en wordt er een groene middenberm aangelegd.

De kosten worden geraamd op 974.000 euro. Een groot gedeelte van het bedrag, 824.000 euro, wordt gefinancierd vanuit het Investeringsplan en  Uitvoeringsprogramma Openbare Ruimte Overstad. Omdat het hier gaat om verbetering van de infrastructuur hoopt de gemeente dat de Provincie de helft van het bedrag subsidieert.

In de plannen staat een nieuwe rotonde ingetekend, deze komt op het kruispunt Kwakelkade en Zijperstraat. Zo kunnen bewoners van de nieuwe wijk Hollandse Tuin straks gemakkelijker hun wijk verlaten. Het kruispunt Rekerdijk/Frieseweg en Zeswielen wordt niet meegenomen in het plan.

Het gedeelte van de Koedijkerstraat tussen de Pettemerstraat tot de Zeswielen krijgt een groene middenberm. De rotonde op de Koedijkerstraat en Pettemerstraat blijft bestaan, maar wordt opgewaardeerd met zebrapaden voor voetgangers.

Als het aan de gemeente ligt gaat Stadwerk072 in het voorjaar 2020 beginnen met de herinrichting. (Foto: Gemeente Alkmaar)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl