De tegenstrijdigheid van antwoorden op vragen over bouwlocaties tussen de Pettemerstraat en de Zijperstraat zit OPA-fractievoorzitter Victor Kloos dwars. Het lijkt er volgens hem op dat er nu een kantoor gebouwd gaat worden, terwijl het college vorig jaar nog aangaf dat niet te wensen. En dat niet op het buitenterrein van HAL25, maar op het middelste stuk, achter IT-bedrijf Holder. Aanleiding genoeg om het college opnieuw vragen te stellen over wat het nu werkelijk van plan is met de drie percelen.

De fractie had vernomen dat meerdere ondernemers interesse hadden getoond in het buitenterrein van HAL25, waaronder een hotelondernemer. In februari kwam er volgens het college een optie voor dit perceel, maar een maand later bleek uit antwoorden op technische vragen dat het ging om het terrein achter Holder. OPA wil weten hoe het zit met deze tegenstrijdigheid en wat de optievoorwaarden zijn. Kloos vermoedt dat er toch een kantoor gaat komen, terwijl het B&W vorig jaar nog zouden hebben aangegeven dit niet te willen.

OPA wil ook meer duidelijkheid over heel Overstad. De ontwikkelingsvisie voor het hele gebied is volgens raadlid Ruud van Lier nog steeds niet helder. Vorig jaar was het plan nog om de kringloopboulevard aan de Zijperstraat te behouden. Er zouden wooncomplexen gebouwd worden met op de begane grond ruimten voor de kringloopwinkels. Maar recent viel het OPA en CDA Alkmaar op dat de winkels uit de plannen verdwenen waren en de fracties maken zich zorgen.

De gemeente verhuurt de loodsen tegen een vriendenprijsje en de clustering van de kringloopwinkels is gunstig. Als ze worden verbannen uit de Zijperstraat, is het nog maar de vraag waar ze dan terecht komen. Minderbedeelden verliezen mogelijk een centrale plek om goedkoop spullen te vinden en elkaar te ontmoeten, en Alkmaar verliest op het vlak van duurzaamheid.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl