Alkmaar Centraal


Een bibliotheek en een centrum voor de kunsten onder één vlag. "Het is geen ongewone combinatie," zegt directeur Artiance Rob Bangert. In het land zijn de afgelopen jaren al zo'n 18 bibliotheken gefuseerd met centra voor kunsten. "Als we nu niet de handschoen samen oppakken, dan zitten we op korte termijn, over twee tot drie jaar, in elkaars vaarwater."

Al meer dan 10 jaar geleden bespraken Bangert en Erna Winters (directeur Bibliotheek Kennemerwaard) hun ideeën over het samenvoegen van de twee organisaties, maar onder andere door de schaalvergroting van de bibliotheek kwam het er tot nu toe niet van.

Enthousiast zijn ze nog altijd over het idee en beide partijen zijn afgelopen december met een onderzoek gestart om een fusie te verkennen. Beiden zijn  actief in het onderwijs en het sociale domein en ze werken vaak samen, zoals bijvoorbeeld met het programma voor Dag en Dauw en het filmmediafestival.

Erna: "Ik zie dat we de laatste jaren steeds meer naar elkaar toe aan het bewegen zijn in onze programmering. We zien kansen om betere producten te ontwikkelen. Zo zijn we beide actief op scholen. Wij zitten op leesbevordering en Artiance op cultuureducatie, ik denk dat die twee elkaar enorm kunnen versterken. Scholen kun je zo veel beter helpen in de ontwikkeling van kinderen."

De directeuren zijn beiden overtuigd dat een fusie nog meer voordelen oplevert dan een samenwerking. Bij een samenwerking zijn er wel eens praktische problemen, bijvoorbeeld over wie doet wat. Als alle medewerkers in één organisatie werken dan is het duidelijk wie welke taken doet en zijn de lijnen korter.

In april moet het verkenningsonderzoek afgerond zijn en kan het voorgelegd worden aan de ondernemingsraden. Daarna worden beide Raden van Toezicht de plannen voorgelegd. Als het aan Winters en Bangert ligt kan de fusie 1 januari 2020 van start.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl