Alkmaar Centraal


In Alkmaar wordt al een tijd geklaagd over de winderige bushokjes bij het busstation. Op provinciale steun hoeft alleen niet gerekend te worden. De SP heeft het initiatiefvoorstel 'Verbetering van het wachtcomfort op busstations' gemaakt, waarin wordt gesteld dat de provincie voor een deel verantwoordelijk is voor het wacht- en zitcomfort in bushokjes. Gedeputeerde Staten zegt echter dat het een zaak van de gemeente is.

Statenlid Marnix Bruggeman vindt dat de wachtgelegenheid in bushokjes vaak onvriendelijk is omdat de wind in de meeste gevallen vrij spel heeft. Bruggeman is van mening dat de provincie als medeverantwoordelijke voor het busvervoer de gemeente actief zou moeten benaderen over de wachtruimten. Ook zou dit volgens hem onderdeel moeten worden van verbetering van OV-knooppunten en zou moeten worden bekeken of middelen kunnen worden vrijgemaakt.

Gedeputeerde Elisabeth Post houdt er echter aan vast dat de gemeente zelf iets aan het probleem moet doen op het moment dat het nodig lijkt. Gedeputeerde Staten wil geen geld uitgeven aan bushokjes (wachtruimten) die geen eigendom van de provincie zijn en waar dus geen verantwoordelijkheid voor onderhoud ligt voor de provincie. Post wees nog op de subsidieregeling waar de gemeente gebruik van kan maken.

Het voorstel is - helaas voor Alkmaar - niet aangenomen. CDA, D66, PvdA en PVV stemden tegen.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl