Alkmaar Centraal


De economie draait goed, de werkeloosheid daalt in het land en ook het aantal uitkeringen dalen, er zijn veel vacatures en het aantal uitkeringen daalt in het land. De Alkmaarse VVD wil graag van het college weten hoe het staat met de bijstandsuitkeringen in Alkmaar, ook met het oog op het coalitieakkoord, waarin staat dat werkzoekenden hulp moeten krijgen om aan het werk te komen. 

De VVD-fractie vraagt hoeveel mensen in gemeente Alkmaar in elke maand van 2018 een bijstandsuitkering ontvingen en hoe dat aantal zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde. Ook wil de fractie weten wat het college er aan doet om dat aantal te verlagen.

In het coalitieakkoord staat dat gemeente Alkmaar er actief op aanstuurt dat mensen in de bijstand iets terugdoen voor de maatschappij. Op de peildatum van 18 januari 2018 bleek dat slechts 328 van de 2.479 bijstandsontvangers een tegenprestatie leverden. De VVD vraagt naar de stand van zaken op dit moment en wat de huidige doelstellingen zijn op dit vlak.

Voorts heeft de VVD Alkmaar nog een aantal vragen over de taaleis. Staatssecretaris van Ark gaf onlangs aan dat veel gemeenten uitkeringsgerechtigden niet korten op de uitkering wanneer er niet voldaan wordt aan de taaleis. De fractie vraagt het college hoeveel mensen met een bijstandsuitkering nu niet voldoen aan die taaleis, hoeveel daarvan worden gekort op hun uitkering en mocht dit niet gebeuren, wat daarvan dan de reden is.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl