Alkmaar Centraal


Provincie Noord-Holland heeft woensdag aan Stichting tot Behoud van Monumentale Kerken in Alkmaar een subsidie toegekend van 180.000 euro voor restauratie van vijf vensters in het zuidtransept van de Grote Kerk. De restauratie zal een aantal maanden in beslag nemen, waarbij nauwkeurige afstemming plaatsvindt met de programmering in de Grote Kerk.

De provinciale subsidie is verstrekt in het kader van de regeling ‘Restauratie rijksmonumenten Noord-Holland 2018’ en levert een flinke bijdrage in de restauratiekosten. Onlangs kende ook de gemeente Alkmaar al substantiële subsidie toe. De beide subsidies zijn nog niet genoeg om alle kosten te dekken, maar vanwege de slechte technische staat van de vijf vensters is toch besloten om in de loop van 2019 met de restauratie te starten. Het bestuur van de stichting blijft zich inzetten voor het werven van aanvullende subsidies en bijdragen uit externe fondsen.

De Grote Kerk in Alkmaar onderging in de afgelopen eeuwen meerdere restauraties. In de jaren '60 werden in meerdere vensters de ijzeren brugstaven vervangen door brons. Daarbij werd soms kalksteen voor de montants ofwel de natuurstenen raamstijltjes toegepast, waar dit oorspronkelijk zandsteen was. Deze kalksteen schilfert, vooral aan de droge binnenzijde van de ramen. Inmiddels dreigen de dragende stijltjes zo dun te worden, dat ingrijpen nodig is.

Ook het loodnet van het glas-in-lood is verweerd en sluit niet goed meer aan, zodat bij wind en regenval een fijne sproeiregen op de bezoekers in de kerk neerdaalt. Omdat het natuursteen verweerd is, moeten de  montants worden vervangen. De traceringen van de raamkoppen zijn nog in goede staat en kunnen ter plekke worden behouden.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl