Alkmaar Centraal


Na al een paar maanden pionieren is met een ferme knip door een biovezel kabel het Innovatielab van Inholland Alkmaar officieel geopend. Vestigingsdirecteur Dirk van der Bijl had de eer deze al bruisende plek te openen.

Onder de aanwezigen bevonden zich docenten en studenten van de Alkmaarse hogeschool en medebewoners van het innovatieve verzamelgebouw C, waarin het Innovatielab is gehuisvest. “We laten vandaag geïnteresseerden kennismaken met het lab”, vertelt beheerder Mark Wokke. “Er gebeurt al veel, maar dat is nog lang niet bij iedereen bekend. Daarom hebben wij onze deuren geopend zodat iedereen het zelf kan beleven”.

Er is al van alles aan de gang in het Innovatielab. Zo wordt gewerkt aan een zorgrobot, drones voor automatische monitoring van gewassen in kassen en data-analyse voor uitval en onderhoud van machines.

Ibrahim Ates, student Werktuigbouwkunde en Anthony Quach, student Technische Informatica werken samen aan verbetering van een zorgrobot. Ibrahim ontwerpt een meer gebruiksvriendelijke hand en is Anthony bezig de programmering te verbeteren voor besturing op afstand.

Dan is er de HiperGreen drone. “Deze drone vliegt continu door de kassen en detecteert daarmee al in een vroeg stadium ziektes zoals schimmels op de gewassen”, legt Jeroen Westerhout student en werknemer bij HiperGreen uit. “Ook genereert de drone omgevingsinformatie zoals de temperatuur. Deze gegevens zijn voor de ondernemer vervolgens thuis vanaf de computer in een automatisch gegenereerd rapport uit te lezen", vervolgt Jeroen.

Tjeerd van der Ploeg, van het lectoraat Data Driven Smart Society, liet tijdens de opening zien aan wat voor data-analyse projecten zoal wordt gewerkt. “We doen veel voor bedrijven aangesloten bij TechValley, dat zijn veelal bedrijven uit de maakindustrie. Onze studenten Business IT & Management, Technische Informatica en Technische Bedrijfskunde analyseren data afkomstig van sensoren op productiemachines. Met deze informatie kunnen zij vervolgens voorspellingen doen over verwachte uitval of onderhoud van machines.”

TerraTechnica heeft zich er hard voor gemaakt om het Innovatielab op deze plek te krijgen. “Hier komt het bedrijfsleven direct in contact met studenten en (docent)onderzoekers. Er wordt samengewerkt aan innovaties en er wordt geëxperimenteerd. Zo komen we tot nieuwe inzichten en resultaten en dat is heel waardevol”, aldus Petra Bijvoet, projectleider van TerraTechnica.

Ondernemers met een leuke onderzoeksvraag of projectopdracht kunnen zich bij Petra melden. “We zijn altijd op zoek naar meer opdrachten. Bij voorkeur langdurige projecten waaraan studenten van verschillende studierichtingen kunnen werken.”

Meer informatie over Terratechnica en het Innovatielab is te vinden op terratechnica.nl.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl