Begin juli werd duidelijk dat de oevers bij de Victoriebrug over het Noordhollands Kanaal instabiel waren geworden. Voor de veiligheid werd de fiets- en voetgangersbrug open gezet en zijn grote zakken zand tegen de damwand gelegd ter versteviging, in afwachting van verdere maatregelen. Nu blijkt dat gemeente Alkmaar wist dat de oevers niet berekend waren op de extra belasting.

Zowel deskundigen van de Provincie als de gemeente zelf adviseerden de oevers te versterken op de plaats waar de Victoriebrug moest komen. De houten beschoeiingen werken nog prima als waterkering maar zijn nooit berekend op het ondersteunen van een brugdeel. Toch besloot het toenmalige college het advies naast zich neer te leggen en voor de op papier goedkoopste en eenvoudigste optie te gaan.

En dat pakt nu verkeerd uit. Vorig jaar werd de verzakking gemeten en inmiddels staat de brug al ruim vijf maanden open. De verwachting is dat de brug pas weer bruikbaar zal zijn in december 2019. Om een extra stalen draagconstructie te bouwen, moeten kabels en leidingen verplaatst worden, een klus die de gemeente juist probeerde te vermijden.

De gemeente bleek niet bereikbaar voor commentaar
Pin It