Alkmaar Centraal


Gemeente Alkmaar wil eerder op de hoogte zijn van financiële problemen van burgers en wethouder Paul Verbruggen denkt dat wooncorporaties en energiemaatschappijen hier een sleutelrol in kunnen spelen. Deze instanties merken namelijk als eerste dat een huurder een betalingsachterstand heeft.

Verbruggen wil voorkomen dat mensen dieper in de schulden raken en uiteindelijk in de schuldsanering terechtkomen. In welke vorm een eventuele samenwerking gegoten kan worden is nog onduidelijk.

Belangrijk is wel dat hulp in een zo vroeg mogelijk stadium aangeboden wordt. Het idee moet eerst besproken worden in het college. Het college vergadert volgende week over het nieuwe schuldhulpbeleid.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl