Na vier jaar gesteggel over waar de voetbalkooi moet komen, is dit plan nu van de baan. Na bezwaren uit alle hoeken, van de ijsclub, de Schermeerruiters, omwonenden en ook zelfs van de Veiligheidsregio NHN kon er geen geschikte locatie aangewezen worden voor de kooi.

Niet voor iedereen is dit een opluchting. Juist onder de jongeren in de leeftijd van 10 tot 13 jaar bestaat er behoefte aan een voetbalveldje. De Dorpsraad maakte zich hard voor de komst van de voetbalkooi en is teleurgesteld dat het niet doorgaat. De gemeente had 97.000 euro uitgetrokken voor de kooi. Nu mag de Dorpsraad zelf een doel bedenken voor dit bedrag.
Pin It