Alkmaar Centraal


Om te voorkomen dat de planning te ver uitloopt neemt Provincie Noord-Holland maatregelen om  de bouwstop voor de Leeghwaterbrug op te heffen. Na overleg met de verantwoordelijke aannemer zullen er twee gespecialiseerde provinciemedewerkers deel gaan nemen aan de voorbereiding van het werk. Ook wordt de projectleiding vervangen en gelden er herziene procedures en werkwijzen.

In mei kondigde de gemeente Alkmaar de bouwstop af. Diverse constructietekeningen en berekeningen van de aannemer bleken niet te voldoen. In verband met de veiligheid bepaalde de gemeente als vergunningverlener dat de werkzaamheden moesten worden uitgesteld.

Begin juli waren de papieren nog niet in orde. Het duurde de provincie te lang en de aannemer werd formeel in gebreke gesteld en gesommeerd een goed herstelplan, inclusief planning, aan te leveren. Die ingebrekestelling blijft gehandhaafd, zodat de provincie (juridische) actie kan ondernemen als dat nodig mocht blijken.

Op dit moment gaat de provincie er echter vanuit dat de genomen maatregelen volstaan om de werkzaamheden volgens eerder gemaakte afspraken en planning te realiseren en af te ronden. De provincie wil niet dat weggebruikers en omgeving te maken krijgen met nog meer overlast.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl