Alkmaar Centraal


De ontslagen Cliëntenraad van Halte Werk is niet van plan het hoofd in de schoot te leggen na het aangezegde ontslag en heeft een advocaat in de arm genomen. Die heeft vrijdagmiddag een aangetekende brief verstuurd die vandaag (maandag) bij Halte Werk bezorgd zal worden. Ook is contact gezocht bij de landelijke Cliëntenraad die daarop steun toegezegd heeft.

De kern van die brief: het ontslag moet opgeschort worden en Haltewerk moet akkoord gaan met mediation. Zo niet, dan wordt de stap naar de rechter gemaakt. In de brief is te lezen dat de cliëntenraad zich absoluut niet kan vinden in de onderbouwing.

Met name de gesprekken die gevoerd zijn met wethouder Gido Oude Kotte van Heerhugowaard lijken door beide partijen 'anders te zijn beleefd'. Daar waar door Halte Werk gesproken wordt over talloze gesprekken met het bestuur, gaat het volgens de cliëntenraad om slechts drie gesprekken in een jaar tijd. Twee van de drie gesprekken zijn gevoerd met alleen Oude Kotte. Van geen van de drie gesprekken is echter een gespreksverslag gemaakt.

Opvallend is dat wethouder Paul Verbruggen van Alkmaar een boegbeeld lijkt te worden van het conflict tussen Halte Werk en de Cliëntenraad. Hij maakte tot voor kort zelfs geen deel uit van het bestuur van Halte Werk maar is nu als Alkmaars wethouder ook bestuursvoorzitter. Tijdens het vragenuurtje van de Alkmaarse raad op 12 juli onderbouwde hij daarom de beslissing om de Cliëntenraad te ontslaan. Die onderbouwing wordt nu aangevochten.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl