Alkmaar Centraal


Omgekeerd inzamelen lijkt in de wijk De Horn-Noord vooralsnog geen succes. Begin februari zijn de sloten van de ondergrondse afvalcontainers vervangen door het elektronische systeem waarbij het afval alleen nog aangeboden kan worden met een afvalpas.

Het probleem is dat nog niet alle bewoners een dergelijke afvalpas hebben ontvangen. Aan de Wielingenweg hebben alleen bewoners van bovenwoningen een pas gekregen, terwijl bewoners met een tuin zich nog moeten behelpen met de grijze afvalcontainer.

Dat levert met enige regelmaat overlast op voor de bewoners. Sommige mensen zetten hun vuilniszakken gewoon naast de container neer die vervolgens door kraaien, meeuwen en/of katten opengehaald worden.

De ergernissen lopen inmiddels hoog op. Om de overlast te beperken lenen  de bewoners de afvalpas nu uit aan de buren omdat zij ook graag hun stinkende afval in de container willen gooien in plaats van in de rolcontainer.

Stadswerk072 laat in een reactie op Twitter weten dat het (nog steeds) strafbaar is om vuilnis zomaar naast de container te plaatsen.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl