Alkmaar Centraal


In de vergadering van dinsdag heeft het college van Gedeputeerde Staten ingestemd met het overdragen van gronden en het betalen van bruto 4,75 miljoen euro voor de uittreding van de provincie uit het recreatieschap Geestmerambacht.

Netto is sprake een som van 4,55 miljoen euro omdat de provincie nog aanspraak maakt op het provinciale aandeel in de liquide middelen van het recreatieschap van 200.000 euro. Die vordering wordt met de afkoopsom verrekend.

De provincie maakt sinds 1 januari 2017 geen deel meer uit van het samenwerkingsverband Recreatieschap Geestmerambacht. Door het wegvallen van de jaarlijkse financiële bijdrage van de provincie heeft het recreatieschap de ambities moeten bijstellen.

Dankzij de overeenstemming kan het schap het beheer en onderhoud de komende jaren bekostigen en de uitbreiding van het recreatiegebied verwezenlijken. Het algemeen bestuur van Geestmerambacht neemt begin maart een definitief besluit. 

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl