Alkmaar Centraal


Alkmaar blijkt een relatief laag leegstandspercentage te hebben ten opzichte van het landelijk gemiddelde en de daling gaat in Alkmaar sneller dan landelijk. Bovendien is het leegstaand winkeloppervlak het afgelopen jaar enorm gedaald. "Maar we zijn er nog niet," aldus wethouder Economische Zaken Victor Kloos.

Het in 2016 opgerichte Stadslab heeft diverse initiatieven bij lokale ondernemers losgemaakt. Zo is er een initiatief ontstaan om de leegstand aan de oostzijde van de Laat tegen te gaan en om de leegstand terug te dringen is het project Prachtstraatjes opgezet, met een nieuw winkel- en belevingsaanbod naar voorbeeld van de Negen Straatjes in Amsterdam. 

De gemeente werkt aan het optimaliseren van het ondernemersklimaat. Ondernemers kunnen dagelijks met al hun vragen over vestiging, uitbreiding en vergunningen terecht bij het Ondernemersloket. Verder is er het maandelijks spreekuur onder leiding van wethouder Kloos. De verlenging van de kaasmarkt en de avondkaasmarkt is een succes gebleken, waarbij bezoekers zorgen voor een economische impuls. Reden genoeg om deze ook in 2018 te continueren.

Wethouder Victor Kloos is zeer te spreken over de genoemde inspanningen: "We hebben als gemeente diverse maatregelen genomen om de leegstand terug te dringen en ook de inzet van Alkmaarse ondernemers blijft gezien het dalende leegstandspercentage niet onbeloond. Maar zoals gezegd: we zijn er nog niet. Wat mij betreft zetten we deze inspanningen onverminderd voort en gaan we voor verdere daling."SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl