Alkmaar Centraal


De Alkmaarse fracties hebben donderdag tijdens de commissievergadering aangegeven dat zij zullen instemmen met het verlenen van 1,4 miljoen euro krediet aan SKOA voor de realisatie van kinderopvang in Vroonermeer Noord.

Kennemer Wonen zou een nieuwe school ontwikkelen in een complex met ook een gymzaal, kinderopvang en woningen, maar door de crisis kwam hier vertraging in en nu kan de woningcorporatie door een wetswijziging geen maatschappelijke voorzieningen meer realiseren.

SKOA kan de huisvesting, die integraal onderdeel wordt van de onderwijsontwikkeling, echter zelf niet financieren. Vandaar het collegevoorstel dat de gemeente de investering doet en de ruimte marktconform en kostendekkend aan de kinderopvang gaat verhuren.

Al waren er wel wat kanttekeningen en vragen over mogelijke andere investeerders, de commissieleden zijn het eens dat er snel kinderopvang in de Vroonermeer moet komen en zagen op het moment geen andere optie dan op 25 januari tijdens de raadsvergadering de 1,4 miljoen beschikbaar te stellen.

De start van de bouw staat gepland in het voorjaar van 2019 en oplevering de medio 2020, zodat kinderen het nieuwe schooljaar in een fris nieuw complex kunnen starten.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl