Alkmaar Centraal


VVD Alkmaar zal geen steun verlenen aan het bestemmingsplan Dorpsstraat Markenbinnen. Dit plan bevat een wijziging van de bestaande bestemming, waardoor de bouw van vijf woningen aan het einde van de Dorpsstraat in Markenbinnen mogelijk wordt. De fractie steunt als eerste het protest van de omwonenden.

In Markenbinnen is veel verzet tegen het bouwplan, omdat de Dorpsstraat hier smal is en men vreest extra autoverkeer. Bovendien komen de huizen in het open weidelandschap te staan, in het uitzicht van direct omwonenden. De Alkmaarse VVD steunt hun protest als eerste fractie.

VVD-raadslid Stefan de Haan: ‘’Dit bouwplan is een particulier initiatief en in principe kijken we daar natuurlijk altijd met een welwillend oog naar. In dit geval is het bouwplan ruimtelijk niet passend en daardoor niet aanvaardbaar. Daarom zullen we tegen stemmen.’’

Het plan is bedoeld om de verhuizing van het grote bedrijf aan de oostzijde te bekostigen. De rood gekruiste gebouwen zullen worden gesloopt, de woonboerderij met drie aangrenzende gebouwen blijven over.

Of het protest kans maakt is de vraag. Het gaat om een beperkt aantal nieuwe weggebruikers en door de jaren heen is bijna overal in heel het land gebouwd, ook al tastte dit het uitzicht van bewoners aan.

Naar verwachting wordt het voorstel in september aan de gemeenteraad voorgelegd.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl