OPA is blij dat het college van Alkmaar nog voor het reces een duidelijk besluit heeft genomen: tweerichtingsverkeer Bierkade is geen haalbare kaart. Volgens fractievoorzitter Jan Hoekzema kan dat boek nu dan ook dicht, maar moet het college wel doorzetten met de zoektocht naar een goede, nieuwe verbinding van Oudorp naar de oost- en zuidkant van de binnenstad.

"Juist omdat er dit jaar een nieuwe omgevingsvisie wordt vastgesteld, waarin het college ook het bedrijventerrein Oudorp op termijn wil gaan transformeren, is zo'n onderzoek van groot belang", meent Hoekzema. "Bij transformeren hoort ook vooruit denken over bereikbaarheid"

OPA zal tijdens de raadsvergadering van 13 juli een motie indienen voor de realisatie van een Oudorperbrug over het Noordhollandsch Kanaal. Onderzoek naar de mogelijkheden ziet de fractie graag nog voor het einde van deze raadsperiode afgerond, zodat de nieuwe raad een onderbouwde beslissing kan nemen.

De vraag is of onderzoek nu wel resultaat oplevert. In 2010 stuitte de Bestevaerbrug op teveel weerstand. Die brug zou, of deze nu in het verlengde van de Marconistraat of de Kamerlingh Onnestraat kwam, voor meer verkeersdrukte zorgen langs de Bestevaerstraat, en om in de binnenstad te komen moest men nog wel via de Koelmalaan omrijden. De investering, inclusief omliggende infrastructuur, was geraamd op € 15 miljoen.

Wellicht krabt het stadsbestuur zich nog wel eens achter de oren, over waarom het niet een brugverbinding liet bouwen aan het einde van de Voormeer, toen Schelphoek en de nieuwbouw langs het Jaagpad nog niet bestonden.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl