Op 24 maart 2016 heeft de gemeenteraad van Alkmaar het initiatiefvoorstel tot herontwikkeling van de Achterdam vastgesteld en het college de opdracht gegeven om met de belanghebbenden opties te verkennen voor het in twee zones verdelen van de Achterdam. De conclusie is dat dit financiële risico's met zich meebrengt. Het college legt de verkenning voor aan de raad voor een vervolg.

Sinds het opdoeken van de helft van de prostitutie-ramen in 2012, in het kader van de wet Bibop, is er leegstand verspreid over de Achterdam. Deze panden zijn in slechte staat. De gemeente wil de leefbaarheid versterken door de prostitutie aan de zijde Dijk te concentreren en de andere zijde een facelift te geven. Hiervoor is een wisseling nodig van gebruik en bezit van de panden.

Hierbij ligt het voor de hand dat de gemeente de in beslag genomen panden van Rijksvastgoedbedrijf (RVB) koopt en renoveert, maar dit brengt (financiële) risico's met zich mee. Risico's die de gemeente niet heeft als het RVB de panden aan de zijde Luttik Oudorp zelf in de markt.

Een factor is de neerwaartse trend van raamprostitutie, vooral vanwege de groei van internet-prostitutie. Daarbij komt de te verwachten legalisering van thuisprostitutie. De Eerste Kamer gaat hier waarschijnlijk mee akkoord, nadat een ruime meerderheid in de Tweede Kamer al groen licht gaf.

Op dinsdag 11 juli wordt de verkenning besproken in de Raadscommissie Bestuur & Middelen.SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl