Alkmaar Centraal
Alkmaar, 30 maart 2011. De provincie meldt dat de financiering van de verbetering van de ringweg Alkmaar west en de N9 bij Alkmaar helemaal niet ter discussie staat en dat ook het project ter verbetering van de N243 tussen Alkmaar en Midden-Beemster gewoon doorgaat. Gisteren meldde de Alkmaarsche Courant dat zij over geheime informatie beschikte waar uit blijktdat de provincie de daarvoor ter beschikking gestelde overheidssteun wil gebruiken voor de aanleg van de N23/Westfrisiaweg. Dit heeft tot de nodige verontwaardiging geleid, de gemeente Schermer stelde zelfs al de gemeentelijke bijdrage aan de N243 dan ook terug te trekken. Volgens de Provincie is de financiele reservering voor de projecten in de boeken opgenomen en is er absoluut geen sprake van het schrappen van de projecten, er wordt juist met de gemeente Alkmaar gekeken naar de knelpunten op basis waarvan besluiten worden genomen zodat er kan worden gestart met de uitvoering.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl