Alkmaar Centraal
De minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten heeft schriftelijk laten weten dat het politiekorps Noord-Holland Noord er vijfentachtig mensen bijkrijgt. Dit is het gevolg van een herijking van het budgetverdeelsysteem dat gehanteerd wordt om alle middeleln over de korpsen te verdelen. Burgemeester en korpsbeheerder Piet bruinooge is blij met de erkenning die er door de herijking is ontstaan voor de problematiek van de niet-stedelijke gebieden. De bedoeling is om de versterking op straat in te zetten.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl