Alkmaar Centraal

Sahir A., een 29-jarige asielzoeker uit Alkmaar, dreigt teruggestuurd te worden naar Irak omdat de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) twijfelt of hij wel echt homoseksueel is. De Irakeers is samen met zijn vriend in november 2015 naar Nederland gevlucht, omdat homoseksualiteit zijn thuisland verboden is en ze vrezen voor hun leven. Dat zijn vriend homo is wordt niet aan getwijfeld, maar de rechtbank in Amsterdam schaarde zich vorige week achter de IND over Sahir.

Sahir A.'s zaak staat niet op zichzelf. Begin april luidde LGBT Asylum Support de noodklok omdat sinds begin dit jaar erg veel homoseksuele asielzoekers uit landen als Irak en Iran afgewezen worden. Advocaten die LHBT-vluchtelingen bijstaan, bekritiseren de werkinstructie van de IND. Die omschrijft de wijze van bevraging over hun bewustwordingsproces en zelfacceptatie in het land van herkomst. LHBT-ers uit landen waar homoseksualiteit strafbaar is, zijn niet gewend hier openlijk over te spreken en opgegroeid met angst voor de autoriteiten. Het is voor hen vaak onmogelijk om tijdens hun interviews hun gevoelens overtuigend onder woorden te brengen.

Sahir A. is een rustige, introverte jongen met een stevig postuur en dito baard. Hij heeft nauwelijks een opleiding gevolgd in Irak. Tijdens zijn interviews bij de IND moesten de vragen telkens herhaald worden omdat hij ze niet begreep. De IND stelt nu dat hij vaag, summier en ontwijkend antwoordde. Als er onderzoek naar zijn denkvermogen was gedaan, was dit niet gebeurd. LGBT Asylum Support pleit voor een toetsingscommisie waarin problemen als deze door onder andere gedragsdeskundigen beoordeeld kunnen worden. Een vergelijkbare commissie bestaat al voor Moslims die Christen zijn geworden. In april is LGBT Asylum Support een petitie hierover gestart met de titel ‘Niet Gay Genoeg’. Deze is te vinden op nietgaygenoeg.petities.nl/.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl