Alkmaar Centraal

De Historische Vereniging Alkmaar reikt jaarlijks een prijs uit om personen of instellingen te eren, die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de bestudering van de geschiedenis van Alkmaar. Dat Peter Bitter tijdens de ledenvergadering de 49e prijs zou krijgen lag voor de hand. Hij vierde onlangs zijn 25-jarig ambtsjubileum als stadsarcheoloog.

In 'Schaven aan Alkmaar' uit december doet Peter verslag van 25 jaar archeologisch werk voor de gemeente, samen met zijn team en vrijwilligers. Tientallen publicaties en ook lezingen over nieuwe vondsten gingen daaran vooraf. Door Europese en Nederlandse wetgeving is archeologisch onderzoek sterk aan regels gebonden en bij sloop en nieuwbouw is er weinig tijd. Peter zorgde altijd voor een strakke organisatie.

De HVA-leden bewonderen Peter's kennis en kundigheid en genieten van alle vondsten, waaronder de oude stadsmuren onder het Canadaplein, de skeletten uit de Tachtigjarige Oorlog onder de Paardenmarkt, de merkwaardig gelegen grote leerlooierij midden in de Langestraat en natuurlijk de schatten van Maria Tesselschade die na de nieuwjaarsbrand werden gevonden.

In 1968 stelde de HVA - toen nog ‘Oud Alkmaar’ - de Oud Alkmaarprijs in om personen of verenigingen voor hun bijdragen te eren. Deze prijs omvat een certificaat, een envelop met inhoud en sinds 1997 ook een gouden speld met het HVA beeldmerk. Op hvalkmaar.nl is onder andere te zien waar de eerdere Oud Alkmaar prijzen naartoe gingen.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl