Alkmaar Centraal

In februari liet Schiphol weten Alkmaar geen meetinstallatie te gunnen om geluid van het vliegverkeer te registreren. Dit omdat de gemeente maar deels in de zone ligt waar de grens van 48 decibel wordt overschreden. Alleen de woonkernen De Rijp en Graftdijk liggen binnen deze zone. D66 Alkmaar deed dit af als 'tekentafelwijsheid', temeer omdat ook aan westelijke zijde regelmatig geklaagd wordt, en stelde het college schriftelijke vragen.

Het college antwoordde dat geluidsoverlast van vliegtuigen moeilijk objectief te bepalen is, deels omdat de één sneller hinder ondervindt dan de ander. Desalniettemin is om een NOMOS-meetinstallatie gevraagd om objectieve data te vergaren. Schiphol wees dit verzoek echter af en hiertegen is geen bezwaar te maken.

Op de vraag of de gemeente zelf meetapparatuur zou willen aanschaffen of huren, antwoordde het college negatief, omdat dit rond € 12.000 per jaar zou gaan kosten.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl