Alkmaar Centraal

Vooral voor de bedrijfsvoering van de steeds meer op hightech leunende agrarische bedrijven is het een snelle internetverbinding eigenlijk onmisbaar. Maar met gebrek aan een flinke dekking en het daardoor ontbreken van een aantrekkelijk bussinessmodel hebben de KPN-en en Vodafone's van deze wereld daar geen enkele interesse in.

Dus werd in 2014 het burgerinitatief Breedband Alkmaar-Buiten opgestart met als doel de realisatie van snel internet buiten de stad en de grotere kernen. Toen Alkmaar in 2015 fuseerde met Schermer en Graft-De Rijp werd al snel de noodzaak voor een glasvezelnetwerk in de buitengebieden onderkend en werd een motie aangenomen waarin stond dat er in 2016 begonnen moest worden met de aanleg van zo'n (glasvezel-)netwerk.

Het plan van Breedband Alkmaar-Buiten was inmiddels in een vergevorderd stadium maar werd toch terzijde geschoven omdat de provincie Noord Holland inmiddels een eigen intiatief was gestart en de participatie van de provincie beperkte het risico voor de gemeente Alkmaar. Dat een theoretisch plan iets anders is dan de practische uitvoering is inmiddels ook doorgedrongen tot de provincie dat heeft laten weten dat er van de aangekondigde realisatie in 2018 geen sprake kan zijn, het wordt 2020. Het Alkmaarse college kreeg daarop zes maanden de tijd om de provincie te overtuigen van de noodzaak om tóch in 2018 te beginnen met de aanleg van het glasvezelnetwerk. Die zes maanden zijn inmiddels voorbij en de provincie houdt voorlopig vast aan 2020 waarmee toch het plan van Breedband Alkmaar-Buiten weer vol in beeld is gekomen.

Breedband Alkmaar-Buiten moet nu met een (financieel) goed onderbouwd en haalbaar plan komen en wanneer aan alle gestelde voorwaarden voldaan wordt zal de gemeente zich garant stellen voor 3,5 miljoen euro.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl