Alkmaar Centraal

Het bestuur van de Alkmaarse erfgoedstichting Adapt heeft vorige week haar beleidsplan definitief vastgesteld. Het plan benoemt Huize Westerlicht, de Schutterswei, de Harmonie en de Schermer watergangen en dijken als de vier speerpunten voor 2017.

Daarnaast spant Adapt zich in voor behoud van het stadsgezicht en het cultuurhistorische landschapsgezicht in de Schermer. Zes erfgoedobjecten in Alkmaar stad, plus Raadhuis Wittenburg in Stompetoren en het kerkje in en Oost-Graftdijk, staan op een monitorlijst om scherp in de gaten te blijven houden.

Het beleidsplan doorliep het laatste half jaar een inspraak- en consultatieronde in de hele gemeente, wat leidde tot diverse grote en kleine verbeteringen. Opvallend is de nieuwe paragraaf over recenter erfgoed in de stadswijken, die tot stand kwam na de inbreng van woningcorporatie Woonwaard. Op adaptalkmaar.nl is hier een speciale pagina aan gewijd. Bovendien is een animatie gemaakt over de groei van Alkmaar tot 1980 voor het Youtube-kanaal. Op Facebook is deze animatie inmiddels meer dan 1.100 keer bekeken.

Het beleidsplan is mede tot stand gekomen dankzij inbreng van onder meer de Historische Vereniging Alkmaar, Dorpsraad Groot-Schermer, GTP Vastgoedontwikkeling, Vereniging Zaans Erfgoed, Architectuur Informatiecentrum Alkmaar, stichting De Alkmaarse Cuyperskerk, Woonwaard, de Schermer Molensstichting en diverse oud-bestuursleden. Inmiddels zijn de eerste  subsidie-aanvragen gedaan.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl