De druk blijft stevig op het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, om de Schermer ringdijk zo te versterken dat het cultuurhistorische landschap intact blijft. Recent ontstond de 'Schermer Alliantie van zeven erfgoedorganisaties', die wil tegengaan dat er simpelweg een dikke laag baggerspecie wordt neergelegd. Vrijdag kreeg het HHNK-college een brief met daarin een gezamelijke zienswijze.

De alliantie bestaande uit de Historische Vereniging Alkmaar, Schermer Molens Stichting, Erfgoedvereniging Heemschut, Adapt, Boerderijenstichting Noord-Holland Vrienden van de Stolp en de recent toegevoegde Stichting voor Landelijk Schoon Westfriesland en Stichting Historisch Oudorp, vinden dat het 19 kilometer lange stuk dijk beter verdient. Hiervoor moet meer budget komen en een cultuurhistorisch onderzoek. Langs een deel is bagger storten volgens de alliantie wellicht een goede aanpak, maar op andere plekken dreigt cultuurhistorie verloren te gaan en het landschap te worden aangetast. Met name de vervlakking van het talud zou de zeven een doorn in het oog zijn.

Ook omwonenden van de Schermer ringdijk hebben moeite met de plannen van HHNK, bleek tijdens een informatieve wandeling op 17 december. Onder meer liep men langs een stolpboerderij, waar aan de noordzijde de 'windsingel', een rij winbrekende bomen, gekapt zal worden.

Het hoogheemraadschap wees tot nu toe alle ideeën af vanwege de kosten. De alliantie heeft hier geen boodschap aan; duurder onderhoud is nou eenmaal een risico als je erfgoed of monumenten bezit. De steile, stoere en pokdalige Schermerdijken vertellen het bijzondere verhaal van “God creëerde de wereld, maar de Hollanders maakten Nederland” en daar moet men intact houden.

 

Pin It
Bekeken: 3325x