Alkmaar Centraal

Naar aanleiding van de brief die het COC Noord-Holland Noord de gemeenteraad stuurde heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld over de situatie van de huisvesting van het COC. Het COC luidde de noodklok omdat het door afwijzing van de subsidie de huisvesting aan de Bierkade dreigt kwijt te raken. Als dat gebeurt zal het COC alle activiteiten in de regio moeten staken.

De VVD zegt het COC een warm hart toe te dragen en vrijwel altijd het initiatief te nemen of deel te nemen aan initiatieven om de positie van het COC en de gehele LHBTQI-gemeenschap te bevorderen.

Wat betreft de motie van 24 maart waarin wethouder Dijkman werd gevraagd constructief mee te denken naar een oplossing voor het COC Noord-Holland Noord: daar was de VVD geen groot voorstander van omdat “elke subsidie-ontvangende organisatie z'n eigen broek moet kunnen en willen ophouden.”

Desalniettemin wil de VVD van de raad een overzicht hebben van de incidentele en structurele subsidies die het COC van de gemeente heeft ontvangen de afgelopen 3 tot 5 jaar en hoe de zogenoemde regenbooggelden zijn besteed. Ook wil de VVD weten hoe de subsidie-aanvraag 2016 van het COC is verlopen qua timing, doel, beoogde tegenprestatie, toekenning en uitvoering en wil de partij een bevestiging dat het subsidiegeld ‘op’ is. Verder wil de VVD onder andere inzicht in de manier waarop in het afgelopen jaar de communicatie tussen de gemeente en het COC is verlopen. (foto: Google Maps)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl