Alkmaar Centraal

In de stad Alkmaar is het niets bijzonders meer dat een combinatiefunctionaris van Alkmaar Sport gymlessen verzorgt én is naschools actief in de wijk. De basisscholen in Graft-de Rijp en Schermer maakten eind 2015 kennis met deze aanpak. En naar tevredenheid, want er is een overeenkomst ondertekend met Stichting Flore voor de komende drie jaar. Vorige maand startten vakleerkrachten op de De Bonte Mol in Schermerhorn en de St. Michaëlschool in Zuidschermer.

De twee combinatiefunctionarissen geven gymles aan de groepen 3 t/m 8 en bieden daarnaast een naschools sportprogramma aan in samenwerking met lokale verenigingen. Leerkrachten, kinderen en ouders reageren enthousiast op deze nieuwe impuls.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl