Recentelijk werd bekend dat V&D geen doorstart zal maken onder Cool Investments. Daarmee volgt ontslag voor het personeel na een periode van grote onzekerheid. De Onafhankelijke Partij Alkmaar roept het college op om te onderzoeken wat de gemeente kan betekenen voor de ontslagen medewerkers.

OPA stelt voor om ervaren personeel bij de Alkmaarse ondernemers onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld bij de Primark of horecavestigingen op Overstad. Daarnaast wil de fractie dat ontslagen 50-plussers via het Alkmaarse 50-plus beleid hulp krijgen in het doorstromen naar ander werk.

Daarnaast vraagt OPA het college of er in overleg met de vastgoedeigenaar gekeken kan worden om leegstand van het markante pand waarin de V&D gevestigd was te voorkomen, wellicht met een tijdelijke chocolade experience of een combinatie van exploiteurs.

Tot slot vraagt OPA of de winkeliersvereniging misschien ideeën heeft om in de kwestie wat te kunnen betekenen en of de gemeente het initiatief nemen om te bemiddelen tussen de diverse stakeholders. (foto: Marco Schilpp)

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl