Alkmaar Centraal

Piet Bruinooge houdt vast aan zijn idee dat gemeenten in wijde regio uiteindelijk moeten fuseren tot ruim 250,000 inwoners om zo de vijfde van het land te worden. Hij vindt vier jaar na het opperen van zijn visie nog steeds dat alleen zo kan het gebied een vuist maken, zo is in het NHD te lezen. De Waardse burgervader Han ter Heegde is het daar niet mee eens. Hij stelt dat besturen van gemeenten met ver boven de 100.000 inwoners ver weg van de burgers staan en dat zo de effectiviteit afneemt.

Het zijn meningen die te lezen zijn in een uitgebreid interview dat de krant had met beide burgemeesters. En dat is de Onafhankelijk Partij Alkmaar (OPA) in het verkeerde keelgat geschoten. Fractievoorzitter Jan Hoekzema herinnert het Alkmaarse college er schriftelijk aan dat een dergelijke opvatting van Bruinooge in 2011 volkomen verkeerd viel bij de regiogemeenten. Er is toen zelfs een verzoek vanuit politiek  Heerhugowaard gedaan aan Bruinooge om afstand te doen van zijn functie als voorzitter van de regionale samenwerking. "OPA zet vraagtekens bij de rol die de burgemeester zichzelf toedicht", zo is in de brief te lezen waarin de partij de waardering uitspreekt voor de houding van de burgemeester van Heerhugowaard.

Ter Heegde vindt dat als er al aan fusie gedacht wordt, deze zonder forceren moet ontstaan. Daar kan Bruinooge zich op zijn beurt in vinden, maar hij wil de saamhorigheid en betrokkenheid die kant op stimuleren. Ter Heegde vindt bovendien het netwerken tussen gemeenten voldoende. Zo zijn het HAL-gebied ontstaan en de BUCH-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo). Onderling is ook overlap. Hij wijst op de ’Metropoolregio’ Rotterdam-Den Haag en het Dordtse model. Maar Bruinooge vindt het eerste model geen goede vergelijking en hij ziet een extra bovengemeentelijke bestuurslaag sowieso niet zitten.

Zowel de Alkmaarse als Waardse 'burrie' zien wel hoe de recente inzet op (boven)regionale schaal effect heeft, zoals met de rechtbank Alkmaar en behoud van gevangenissen in Heerhugowaard. Saillant detail is dat de gemeente Alkmaar samenwerking als HAL-gebied op een laag pitje zette, waardoor de samenwerking pas nu weer op het niveau van weleer is.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl