De ondernemingsraad van Alkmaar vindt het niet kunnen dat de gemeente hen geen advies gevraagd heeft over de bezuinigingsplannen die in de Voorjaarsnota staan. Half september schreef de OR al een protestbrief hierover aan de gemeenteraad en het college van Alkmaar.

De gemeente wilde namelijk vier miljoen bezuinigen, maar overlegde de manier waarop niet van tevoren met de ondernemingsraad. De gemeente wilde onder andere 1,5 miljoen besparen door dertig arbeidsplaatsen te schrappen en 2,5 miljoen door bezuinigingen op huisvesting, ICT en personeelsbeleid. OR-voorzitter Evert Willebrands stelt in de brief dat de gemeente niet de plicht heeft om over de Voorjaarsnota zelf advies te vragen, maar wel over besluiten die gevolgen hebben voor het eigen personeel.

Pin It
Bekeken: 3701x