Gemeente Alkmaar organiseert woensdag 10 januari samen met betrokken ontwikkelaars een inloopbijeenkomst over vier nieuwbouwprojecten op het bedrijventerrein van Oudorp. In de Stadsfabriek geven vertegenwoordigers uitleg over de ontwerpbestemmingsplannen ‘Poort van Oudorp’, ‘LeKo-terrein’ en ‘De Staalmeester’. Ook wordt het stedenbouwkundig plan ‘DOK6’ gepresenteerd.

Bedrijventerrein Oudorp verandert de komende jaren van een werkgebied naar een nieuwe stadswijk met wonen, werken en verblijven. Voor het terrein langs het Noordhollandsch Kanaal zijn plannen ontwikkeld die vallen onder het programma Oudorp van het Alkmaars Kanaal. In december zijn drie ontwerp bestemmingsplannen vrijgegeven voor inspraak door het college van B&W. Ook is vorige maand een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het plan DOK6.

‘De Staalmeester’ bestaat uit ongeveer 300 woningen en 2.300m2 aan werkruimten. Het project is een initiatief van Vaste Steen Projectontwikkeling en Ter Steege Gebiedsontwikkeling. De Staalmeester wordt gerealiseerd op het terrein van Derco aan de noordzijde van de Schermerweg. Meer hierover op destaalmeester-alkmaar.nl.

‘LeKo-terrein’ is het plan voor de locatie LeKo tussen de Schermerweg, Edisonweg en Oudorperdijkje. Hier komen ongeveer 210 woningen en 4.800m2 werkruimtes op initiatief van BPD en T&G Ontwikkeling. Meer op leko-oudorp.nl.

‘Poort van Oudorp’ is een initiatief van Kennemerhaeve en Brolan Vastgoed. Zij realiseren op het oude Campina-terrein een complex met maximaal 170 woningen en ongeveer 2.000 m2 aan bedrijfsruimten. Kijk voor een impressie op tangramarchitekten.nl.

De ontwerpbestemmingsplannen zijn sinds 21 december ter inzage vrijgegeven op alkmaar.nl/inzage. Zienswijzen kunnen worden ingediend tot 31 januari. Na deze periode volgt reactie en worden zienswijzen indien gewenst en mogelijk in het plan verwerkt. Daarna wordt het plan ter vaststelling voorgelegd aan de raad. Na vaststelling volgt publicatie en kan er beroep worden ingesteld. Hierover volgt te zijner tijd meer informatie.

‘DOK6’ is een initiatief van Pro6 vastgoed voor de locatie van Bak Reizen. Het project bestaat uit ongeveer 230 woningen en 4.000 m2 werkruimte. Voor DOK6 wordt een uitgebreide voorbereidingsprocedure doorlopen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De gemeente is nu bezig met de vergunningsaanvraag.

De inloopbijeenkomst in de Stadsfabriek aan de Marconistraat 5 duurt van 18:00 tot 21:00 uur en vanzelfsprekend kunnen vragen over de projecten worden gesteld. Ook online kan er worden gereageerd. Meer info op alkmaar.nl/alkmaarskanaal/.
Pin It
Bekeken: 1653x
http://perizinan.bulelengkab.go.id/products/rahasia-slot-mahjong/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/maxwin-pg-soft/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/mahjong-gampang-menang/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/