In september gaf de Alkmaarse gemeenteraad groen licht voor  de bouw van een 'boerenwindmolen' op een erf in Grootschermer, maar een boer aan de Oostmijzerdijk in Schermerhorn ving vorige maand bot. Het college van B&W verleende om verschillende redenen geen vergunning. Een zienswijze van de eigenaar bracht het college niet op andere gedachten.

In 2021 gaf het college nog een positief advies af voor een principeverzoek van de eigenaar maar sindsdien zijn ruimtelijke inzichten veranderd, specifiek ook voor de Mijzenpolder. De aanvraag voor de omgevingsvergunning voldeed niet aan de vereisten. Mede door inbreng van omwonenden stelde de eigenaar voor om de windturbine op een andere plek neer te zetten, maar die locatie voldoet ook niet. Uitgangspunt van de provincie is dat de windturbine hooguit 30 meter van het bedrijf mag staan (twee keer de ashoogte), zodat het nog min of meer één geheel vorm, maar de boerenwindmolen zou op 45 meter komen te staan. Het college houdt vast aan dit uitgangspunt en spreekt van "een verrommeling" van het landschap en een "negatiever effect op overvliegende vogels en weidevogels."

Maar Schermerhornse aanvrager maakte sowieso weinig tot geen kans. De  Mijzenpolder hoort bij Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) Eilandspolder. "Natuurbeleving en cultuurhistorie spelen een grote rol bij de ervaring van het landschap. Door de kleinschalige structuur van het gebied zullen windturbines bij agrarische bedrijven een grote impact hebben op de ervaring", aldus het college. De dijken zijn "van zeer hoge cultuurhistorische waarde en daarom zijn geen kleine windturbines binnen 1 kilometer van de Schermer ringdijk- en vaart en andere historische dijken van de droogmakerij van de Schermer toegestaan." (tekst gaat verder onder de foto)

Een Grutto in de Polder Mijzen


En de Mijzenpolder is een kwetsbaar ecologisch gebied, mede door het naastgelegen bij Natura-2000 gebied Eilandspolder. De agrariër had een quickscan 'Flora en fauna' aangeleverd, die aangaf dat weidevogels er niet echt last van zullen hebben, maar het college vindt de onderbouwing ontoereikend. De quickscan sluit niet uit dat wettelijk natuuronderzoek nodig is. "Plaatsing van één kleine windturbine kan al een verstorend effect op het gebied hebben. Door de verstorende werking is het leefgebied in de directe omgeving van windturbines minder geschikt."

Bovendien is de Mijzenpolder een stiltegebied. Een windturbine mag hierin hooguit 35 dB geluid maken en het is volgens het college van B&W niet duidelijk of het specifieke type dat de boer wil plaatsen aan die eis voldoet.

Tot het gemeentelijke Beleidskader Kleine Windturbines is vastgesteld, bekijkt het college iedere aanvraag apart. De aanvrager kan nog bezwaar maken tegen de weigering van de omgevingsvergunning. (foto: Pixabay - Henry Fokuhl)

 
Pin It
Bekeken: 844x
http://perizinan.bulelengkab.go.id/products/rahasia-slot-mahjong/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/maxwin-pg-soft/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/mahjong-gampang-menang/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/