De provincie wil 20 miljoen euro extra beschikbaar stellen voor de aankoop van agrarische bedrijven. De regeling biedt boeren die willen stoppen uitkomst en de verlaging van stikstofuitstoot kan andere agrariërs in de omgeving juist lucht bieden. De afgelopen maanden hebben rond 30 boeren zich gemeld voor het uitkoopprogramma. Hoeveel daarvan in regio Alkmaar zijn gevestigd wil de provincie vanwege de privacy op dit moment in ieder geval nog niet kwijt.

De rijksoverheid heeft een uitkoopregeling voor agrariërs rond Natura-2000 gebieden die volgens de norm teveel stikstof produceren. Gedeputeerde Staten wil eenzelfde regeling voor boeren die niet aan de voorwaarden voldoen, maar wel willen stoppen, bijvoorbeeld omdat ze al op leeftijd zijn en geen opvolger hebben. Provinciale Staten neemt op 6 maart een definitief besluit.

Gedeputeerde Rosan Kocken (Financiën): “Als provincie hadden we zelf geen financiële middelen beschikbaar voor dergelijke aankopen. We weten dat er een nieuwe opkoopregeling van het Rijk aankomt, maar door Provinciale Staten te vragen om meer financiële middelen beschikbaar te stellen voor strategische grondaankopen kan de provincie nu alvast agrariërs helpen.”

De vrijkomende stikstofvergunningen kan de provincie vervolgens voor meerdere doelen inzetten. Ten eerste voor het verbeteren van de natuur. In de wet is vastgelegd dat van elke vergunning maximaal 70 procent mag worden gebruikt voor nieuwe activiteiten.

Daarnaast onderzoekt de provincie of rond boerenbedrijven die stoppen 'PAS-melders' zitten. Dit zijn bedrijven die eigenlijk illegaal zijn, maar volgens het Programma Aanpak Stikstof dat in mei 2019 door de Raad van State werd verworpen, alleen melding hoefden te doen. Ook wordt gekeken of boeren interesse hebben om deels of geheel te verhuizen naar land dat de provincie koopt.

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Stikstof): “Een aantal van de agrariërs die zich hebben aangemeld zijn inmiddels al gekocht door andere partijen. We hopen dat we - door het beschikbaar stellen van dit geld – nu op tijd kunnen zijn zodat we strategische grondaankopen kunnen doen. Daardoor kunnen we de natuur versterken en boerenbedrijven natuurinclusief maken.”
Pin It
Bekeken: 2466x
https://pustaka.dumaikota.go.id/inlislite/produks/sdemo/ https://siwaspada.rembangkab.go.id/sigacor/ https://elibrary.univamedan.ac.id/sdemo/ https://derma-express.com/slot-demo/ http://barenlitbangda.semarangkab.go.id/sdemo/ https://sinta.ditjenbun.pertanian.go.id/products/demo/ https://www.ella-lapetiteanglaise.com/ https://www.tyronesjacket.com/ https://chavancentre.org/slot-demo/ https://linkr.bio/link-mpoxo https://heylink.me/link-ksoklub/