De Alkmaarse oppositiepartijen waren maandag zeer kritisch over het uitvoeringsprogramma en de begroting 2023 die het college van B&W heeft gepresenteerd. Ze vonden de plannen niet 'SMART', vooral wat betreft gebrek aan duidelijke invulling en realisme. De oppositie is positief over de extra focus op onder andere armoede en groen, maar de stelling blijft dat er gewoonweg te weinig geld is voor alle ambities. Ook was er kritiek op boekhoudkundige keuzes als het niet binnen de begroting opvangen van tegenvallers en het legen van potjes waar nog geld in zit.

D66-fractieleider Simone Meijnen trapte af. "Het college is alvast een aantal miljoenen euro's dat eigenlijk in de algemene reserve hoort gaan oormerken als incidenteel beschikbaar. Bijvoorbeeld voor armoedebeleid, waarvan we de inhoud nog niet kennen, dus ook niet wat het zal gaan kosten". Daarnaast wees Meijnen op het overhevelen van nog niet opgemaakte budgetten naar de post algemene middelen. "D66 vindt het juist belangrijk dat onze inwoners ervan op aan kunnen dat wat beloofd is, dat we dat ook doen". Tot slot gaf Meijnen de waarschuwing mee dat gemeente Alkmaar rekening moet houden met een tekort van 3 miljoen in 2026 door bezuinigingen van het Rijk.

OPA-fractievoorzitter Victor Kloos zag in de begroting weinig terug van programmapunten als veiligheid en burgerparticipatie aan de lokale besluitvorming. Hij zag geen duidelijke invulling van de Wet maatschappelijke ondersteuning, maar geeft daarbij rijkelijk toe dat ook gelouterde ambtenaren met de complexiteit en budgettaire problemen stoeien. Daarnaast miste hij termijnen voor plannen als de sloop van de Karperton. Verder zag hij kostenbesparingen, bijvoorbeeld door een eigen bedrage te vragen voor een scootmobiel. Verder is OPA tegen verhoging van de steungrens van 120 naar 150 procent van het minimumloon en verwees naar kritiek van Coen Teulings, "opper-rekenmeester van het CPB". De fractie heeft liever maatwerk.

VVD-fractieleider John van der Rhee was zeer uitgesproken. Hij sprak van een 'chaos-begroting' die als een 'financiële fragmentatiebom' op Alkmaar zal vallen. "Het kost bakken met geld". Het college zou volgens hem vier vuistregels van de VVD gebruiken, waaronder nieuwe plannen in plaats van oude (niet erbij), zo min mogelijk bestemmingsreserves en tegenvallers opvangen binnen hetzelfde programma. "De VVD constateert dat de wethouder financiën deze basisregels aan haar GroenLinks-laars lapt". Er zou zelfs in strijd met beleidsregels worden gehandeld. Ook miste Van der Rhee doorberekening van structureel hogere energiekosten en had hij geen goed woord over voor de greep van 22,5 miljoen euro uit de algemene reserves, terwijl er 32 miljoen meer binnenkomt uit het gemeentefonds. Bovendien is ook de VVD tegen verhoging van de steungrens voor lage inkomens. Van der Rhee voorspelde: "En dan mag de VVD traditiegetrouw de financiële puinhopen van dit gristelijk-links-lokale chaos-college gaan ruimen."

Ook SPA-fractievoorzitter Arie Epskamp was niet blij met een aantal punten in de boekhouding. Bijvoorbeeld zag hij 200.000 euro voor achterstallig straat- en stoeponderhoud, gedekt door het positief saldo, met kennisneming en van een nog niet-bestaande meerjarenraming 2024-2026. "Dat is toch in de lucht lullen, uh... spreken?". BAS-fractievoorzitter Ben Bijl legde uit dat er geen probleem was. Alleen voor 2023 wordt geld vrijgemaakt. Wel is het doel om meerdere jaren te investeren.

D66, OPA, VVD, SPA en FvD stemden tegen het uitvoeringsprogramma, dat zo met 21 tegen 16 werd aangenomen.
Pin It
Bekeken: 1997x
https://147.139.212.74/ https://147.139.212.232/ http://perizinan.bulelengkab.go.id/products/rahasia-slot-mahjong/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/maxwin-pg-soft/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/mahjong-gampang-menang/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/