Het college van Alkmaar heeft haar uitvoeringsprogramma gepresenteerd. Dit programma beschrijft de concrete aanpak vanuit het ‘Alkmaars coalitieakkoord 2022-2026’, waarin bestaande aandachtspunten zoals woningbouw, groen en mobiliteit worden doorgezet, en er extra ingezet wordt op een solidaire en duurzame samenleving. Daarbij streeft het college er naar om niemand in de kou te laten staan, van woningzoekende Alkmaarder tot vluchteling.

'Verbinding' is een woord dat tijdens de uitleg meermalen valt. Daarmee doelt het college op sociale verbinding, op infrastructuur en mobiliteit, op verbinding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan banen, en ook op het efficiënt koppelen van focuspunten in het uitvoeringsprogramma.

Voor dit college is verduurzaming het antwoord op hoe om te gaan met klimaatverandering én stijgende energiekosten. Een specifiek voorbeeld dat wordt genoemd is de 'Fixbus', gelijk aan het Fixteam in Dijk en Waard. Dit team gaat bij mensen met een laag inkomen langs voor advies over energiebesparing en om kosteloos 'quick fixes' - snelle oplossingen - toe te passen, zoals het plaatsen van radiatorfolie en tochtstrips.

En minderbedeelde mensen gaan er op andere vlakken op vooruit. Zo gaat de ondergrens voor de AlkmaarPas omhoog van 120 procent van het minimumloon naar 150 procent en wordt het voortbestaan van het Sociaal Pension gewaarborgd, al dan niet op een andere locatie.

Wat betreft woonruimte voor Alkmaarders wil het college verder ambtenaren aanstellen die vergunningsaanvragen vlot te verwerken. Hier ontstaat nog wel eens een bottleneck voor de woningbouw. Naast het Alkmaars Kanaal heeft het college focus op de (her-)ontwikkeling van Stompetoren-West, het Geert Grote Plein en de Vroonermeer-driehoek. Voor bewoners van woonwagens moet de uitbreiding van het aantal plekken er eindelijk maar eens komen. Het kabinet wil snel modulaire flexwoningen laten bijbouwen, en daar hebben B&W wel oren naar.

Eerder maakte het college al bekend dat ook asielzoekers op onderdak kunnen rekenen, specifiek in het AZC Robonsbosweg. Daarbij blijft draagvlak onder de inwoners belangrijk, benadrukt het college. Onlangs is een kleinschalige opvanglocatie voor Oekraïners geopend aan de Sperwerstraat en begin volgend jaar opent een grote locatie aan de Wognumsebuurt.

Andere pijlers zijn het dorp- en kernenbeleid, veiligheid, versterking van de lokale economie en mobiliteit. Op dit moment werkt wethouder Robert te Beest aan een mobiliteitsvisie, met daarin aandacht voor het wegennet, openbaar vervoer en met name voor fietsen en wandelen.

Veel extra aandacht wil het college vestigen op sociale verbinding. Met name sinds corona is het aantal mensen dat zich eenzaam voelt, tot aan suïcidale gedachten aan toe, aanzienlijk toegenomen. Het college wil extra investeren in sociale en financiële hulpverlening en in ontmoetingsplekken als verenigingen, buurthuizen en jongerencentra. Voor jongeren opent op 1 november een centrum in Sportcomplex Overdie en op een latere datum eentje in Alkmaar-West, met vermaak en vormen van hulpverlening en huiswerkhulp. Voor ouderen steunt het college het langer in eigen huis blijven wonen, maar dan wel met extra steun voor hen en mantelzorgers.

De omhoog gevlogen energieprijzen bezorgden het college kopzorgen, maar er wordt verwacht dat de kosten alleen in 2023 veel hoger zijn. B&W stellen de gemeenteraad dan ook voor om de 10,4 miljoen euro aan extra kosten voor dat jaar te dekken uit de algemene reserve.

De begrotingen laten een positief saldo zien tot en met 2025. Daarna komt wat veel gemeenten het 'Ravijn 2026' noemen, omdat het Rijk dan flink wil snijden in financiële bijdragen. Het Alkmaarse college verwacht dat het uiteindelijk niet zo dramatisch en voorziet alleen voor 2026 een negatief saldo.

Wethouder financiën Nicole Mulder: “We hebben deze balans bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma steeds goed voor ogen gehouden, ondanks alle uitdagingen van oplopende lonen en prijzen, de krapte op de arbeidsmarkt en een exponentiële stijging van de energietarieven. Gelukkig zijn we er in geslaagd de gemeentelijke lasten voor de inwoners en de ondernemers niet extra te verhogen. Het meerjarenperspectief geeft ons als college de overtuiging dat de in het Uitvoeringsprogramma uitgewerkte ambities haalbaar zijn. Dat zal ook moeten. In deze onzekere tijden vragen onze inwoners, ondernemers en instellingen onze inspanningen."

Wat "niet extra verhogen" inhoudt, kan Mulder echter nog niet zeggen. Alleen dat het niet om meer dan een inflatiecorrectie zal gaan. Voor de komende jaren moet het college nog zien hoe de kwestie rond gemeentelasten voor inwoners en ondernemers zich ontwikkelt.
Pin It
Bekeken: 1856x
https://pustaka.dumaikota.go.id/inlislite/produks/sdemo/ https://siwaspada.rembangkab.go.id/sigacor/ https://elibrary.univamedan.ac.id/sdemo/ https://derma-express.com/slot-demo/ http://barenlitbangda.semarangkab.go.id/sdemo/ https://sinta.ditjenbun.pertanian.go.id/products/demo/ https://www.ella-lapetiteanglaise.com/ https://www.tyronesjacket.com/ https://chavancentre.org/slot-demo/ https://linkr.bio/link-mpoxo https://heylink.me/link-ksoklub/