Gemeente Alkmaar heeft besloten toch geen nieuwe zwemsteiger bij de Kromme Horn in Graft te plaatsen nabij de plek van de oude. Het college van B&W heeft geconcludeerd dat hiervoor onvoldoende draagvlak is in het dorp.

De zwemsteiger in Graft leverde nogal wat strijd op tussen voor- en tegenstanders. Met name ouders van kinderen die er graag kwamen stonden tegenover omwonenden die spraken van regelmatige jeugdoverlast in de vorm van geschreeuw en luide muziek tot laat in de avond, zwerfvuil, vernielingen, inbreuk op de privacy en zelfs bedreigingen. Toen de steiger door de gemeente in mei 2021 werd verwijderd liep de twist op. De constructie was volgens de gemeente verouderd, maar voorstanders zagen het besluit als zwichten voor de tegenstanders.

Een maand later maakte het college bekend dat er wel een nieuwe steiger bij de Kromme Horn zou worden gebouwd. Als tegemoetkoming zou deze zo'n 15 meter verderop komen, en de omgeving minder uitnodigend worden gemaakt voor de groepen die de overlast veroorzaakten. Dit besluit schoot de tegenstanders weer in het verkeerde keelgat.

De nieuwe steiger zou er pas dit jaar komen vanwege de benodigde omgevingsvergunning en de bouwtijd, maar nu is dus besloten dat deze helemaal ergens anders komt. Middels een bezwaar tegen de vergunning wisten de tegenstanders de onafhankelijke bezwarencommissie en het college ervan te overtuigen dat er aanzienlijk weerstand tegen het plan is dan eerder aangenomen, en dat er al in al te weinig draagvlak voor is. (foto ter illustratie)
Pin It