Een kleine meerderheid van de Alkmaarse raad wil geen openbaar kennismakingsgesprek toevoegen aan de selectieprocedure voor kandidaat-wethouders. Er werd gesteggeld over de toon en de timing van de motie van VVD en D66, maar ook nadat het woordgebruik was aangepast, bleek een minimale meerderheid tegen. De deur lijkt wel open te staan om de kennismaking voor de eerstvolgende formatie in te voeren.

Vooral Maya Bolte van Leefbaar Alkmaar was niet te spreken over de motie voor een 'openbare zitting'. "Er valt zomaar een motie in een bepaalde toonzetting in de mailbox. Ja daar schrik je dan even van. Niet dat wij bang zijn, écht niet! Natuurlijk presenteren we ze! Wat een flauwekul!". Ze vond de toonzetting "niet aardig". GroenLinks-fractievoorzitter Maaike Kardinaal had wel oren naar het idee, maar vond het woordgebruik "wat dwingend en wantrouwend" en de timing ongelukkig, "want dan heeft het er alle schijn van dat er toch iets anders achter zit."

Nog meer fracties vonden dat de motie (te) laat was ingediend. VVD-fractievoorzitter John van der Rhee stelde dat er in het huidige formatieproces nog geen kans voor was geweest. Maar het had ook al veel eerder gekund, werd hem diverse malen gezegd. Van der Rhee antwoordde daarop dat hij de toevoeging van een kennismakingsronde eerder had aangedragen, maar dat er destijds niet genoeg draagvlak voor was. Hij hoopte dat dit nu wel het geval was.

PvdA-fractievoorzitter David Rubio Barraho leek niet tegen het idee, maar vond de kwestie iets is voor de raadswerkgroep, die afgelopen raadsperiode is ingesteld. De VVD-fractievoorzitter stelde dat een motie de aangewezen manier was, omdat het eerder nog niet aan de orde was geweest. Hij erkende dat de motie veel eerder aangedragen kon worden, "maar is er ooit een verkeerd moment om het goede te doen?"

Fractievoorzitters Simone Meijnen (D66) en Victor Kloos (OPA) uitten verzoenende woorden. Meijnen erkende dat de motie aan de late kant kwam. En toen haar werd gevraagd of de kennismaking ook in de vorm van een raadsinformatieavond kon, zei ze dat dit haar niet uitmaakte. Dat leek het gewenste effect te hebben. Van der Rhee voegde nog toe dat kandidaten van een meerderheidscoalitie toch wel worden geïnstalleerd, maar zo'n kennismaking meer steun en draagvlak kan opleveren.

Uiteindelijk bleek er geen echte weerstand tegen het plan voor een kennismaking met de kandidaat-wethouders. Toch werd de motie, inclusief aangepaste toon, weggestemd met 16 tegen 14. Over een kleine vier jaar wellicht wel goede kansen.

Overigens liet LA-raadslid Bolte zich per ongeluk ontvallen dat één van de kandidaat-wethouders fractiegenoot John Hagens is.
Pin It