Het is precies een jaar geleden dat Anja Schouten geïnstalleerd werd als burgemeester van gemeente Alkmaar. Ze blikt tevreden terug op haar eerste jaar en heeft naar eigen zeggen "enorm veel geleerd en er ontzettend van genoten, ook al was het soms best pittig."

"Bij mijn installatie heb ik aangegeven dat ik een burgemeester wil zijn voor alle mensen in Alkmaar, de dorpen en de stad, jong en oud, geboren in Alkmaar of recent gekomen", vertelt Anja Schouten, die daarvoor vier jaar korpschef van Politie Noord-Holland was. "Het afgelopen jaar heb ik daarom flink geïnvesteerd in mijn kennis van en contact met de lokale netwerken, ook de minder voor de hand liggende. Op basis van al die ontmoetingen en gesprekken in de stad en de dorpen weet ik wie, wanneer, voor wat, aan tafel moet zitten. Daardoor kan ik samen met de Alkmaarders kijken wat er nodig is en werken aan oplossingen voor soms ingewikkelde vraagstukken. Ik zie mij zelf als dienaar van het algemeen Alkmaars belang."

Schouten werd niet tijdens een makkelijke periode burgemeester en daarmee automatisch voorzitter van de Veiligheidsregio. Naast de lopende uitdagingen wat betreft onder andere de jeugdzorg, Wmo, woningnood en de klimaatdoelen, was er de coronacrisis en sinds maart zijn er de gevolgen van de Russische invasie van Oekraïne. Het was dan ook "soms best pittig", al genoot ze van haar werk.

"De toekomst is wat mij betreft al heel dichtbij met de komst van een nieuw college van B&W", blikt Schouten vooruit. "Ik verheug me op de nieuwe samenwerking en vind het tegelijkertijd belangrijk om goed afscheid te nemen van de vertrekkende bestuurders. Alkmaar groeit de komende jaren verder. Volgens de huidige planning komen er jaarlijks 1.000 woningen bij in de gemeente Alkmaar. Dit vereist een nog sterkere regionale samenwerking binnen Noord-Holland Noord en goede afstemming binnen de Metropoolregio". Schouten is er klaar voor.
Pin It