De eerste brandweerlieden die in de buitengebieden met zwaailichten bij een calamiteit arriveren, doen straks mogelijk alleen voorbereidende handelingen voor collega's die van verder komen. Door veranderingen kunnen die vrijwillige brandweerlieden in de toekomst minder taken uitvoeren. In het ergste geval moeten sommige kazernes daardoor sluiten. Een onbegrijpelijk besluit, vinden ze bij de brandweer. Want volgens hun is de veiligheid van de burger hierdoor in het geding.

Een besloten bijeenkomst van de landelijke Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) in Wieringerwerf trok donderdagavond meer dan honderd vrijwillige brandweerlieden, die soms geëmotioneerd reageerden op de plannen. Mediapartner NH Nieuws tekende eerder al protestgeluiden op onder vrijwillige brandweerlieden: "Bij mijn korps heerst het idee dat je dingen niet meer mag. Dat er zaken worden ontnomen die je het allerliefst doet, namelijk: mensen helpen. Het klinkt gek, maar het is de wens van iedere brandweerman om iemand uit een brandend huis te halen."

De veiligheidsregio Noord-Holland Noord wil het takenpakket van veertien vrijwillige brandweerkorpsen afslanken, omdat er bezuinigd moet worden en de gemeenten niet genoeg geld willen uitgeven aan de brandweer. In de regio Alkmaar gaat het om de brandweerploegen van Groet, Heerhugowaard-De Noord, Koedijk, Stompetoren, Akersloot en Limmen. De kazerne in Ursem moet zelfs helemaal worden opgeheven, zo staat in de voorlopige plannen.

De posten die mogen blijven bestaan maar worden afgeschaald, krijgen de status van zogeheten ’first responder’-post. Dat houdt in dat zij bij incidenten met een hoog veiligheidsrisico in de toekomst weliswaar blijven uitrukken, maar risicovolle handelingen niet meer verrichten. Zoals het binnentreden bij een flinke binnenbrand, calamiteiten met gevaarlijke stoffen of inzet van hydraulisch redgereedschap bij verkeersongelukken. De ervaring leert volgens de brandweerleiding dat deze vormen van hulpverlening daar toch niet vaak voorkomen.

De vrijwilligers van de veertien afgeschaalde posten mogen dan alleen 'voorbereidende handelingen' verrichten en moeten wachten op collega’s van een andere post, zoals de situatie veilig stellen of stabiliseren. Het complexe werk blijft voorbehouden aan meer gespecialiseerde buurkorpsen die dan onderweg zijn. Dat geldt dan ook voor het binnentreden van een brandend pand.

Boze brandweerlieden hebben donderdagavond op een ludieke manier geprobeerd te laten zien wat de bezuinigingen op de brandweer voor gevolgen heeft. Tijdens de actie hebben ze een brand nagebootst, waarbij niemand ingreep. Deze film willen ze vervolgens naar gemeenteraden in de regio sturen. Het is één greep uit allerlei acties die de komende tijd worden georganiseerd in de regio.

Risicogericht te werk gaan

De veiligheidsregio wil de brandweer zo herinrichten dat de bezetting beter aansluit bij de risico's in de omgeving. Dit doen ze door de posten onder te verdelen in de volgende drie categorieën:

- Posten die voorbereid zijn op de meest voorkomende incidenten en taken met een beperkt risico.
- Posten die voorbereid zijn op het verlenen van de brandweerzorg op het niveau dat we nu kennen.
- Posten die aanvullend voorbereid zijn op een complexe brandbestrijding of complexe technische hulpverlening.

De locaties in Ursem en Slootdorp zullen in het plan van de veiligheidsregio worden gesloten. De vrijwilligersposten die zullen afslanken zijn in: Akersloot, Heerhugowaard-De Noord, Groet, Koedijk, Limmen, Stompetoren, Breezand, Dirkshorn, Hippolytushoef, Wieringerwaard, Abbekerk, Blokker, Wervershoof en Berkhout.

Pin It