Na protesten van Alkmaarse volkstuinders werd in september besloten om de Helderseweg toch maar niet dwars door Tuincomplex De Rekere te verleggen. Het alternatieve tracé moet zowel goede aansluiting bieden op de N9, als ontsluiting van de nieuw te bouwen wijk 'De Tuinen van PEN-dorp', zonder dat de volkstuinen doorkruist worden. Inmiddels heeft het college van B&W drie andere opties voorgelegd aan de raadscommissie Ruimte.

Voor alle drie de varianten is de route aan de zuidzijde hetzelfde: via de Havinghastraat, Ohmstraat, James Wattstraat en de Ampèrestraat. Ten noordwesten van het PEN-dorp ontstaan de variaties. Optie 1 is een ventweg langs de N9 die ten noorden van de volkstuinen aansluit op de bestaande Helderseweg (50 km/u). Optie 2 is directe aansluiting van de wijk aan de noordoostzijde (30 km/u). Optie 3 is een tunnel net boven de wijk langs, dus onder het tuincomplex door (50 km/u).

Bij iedere optie staan voor acht aspecten plussen en minnen genoteerd. Optie 2 krijgt alleen maar neutrale en negatieve beoordelingen. Het tracé scoort met name negatief op de indeling van de wijk, de hoeveelheid woningen, drukte (geluid) en de bewoners van de stolpboerderij net ten noorden van het PEN-dorp. Deze variant wordt dan ook niet serieus overwogen.

Optie 1 krijgt vooral plussen omdat deze op afstand van bebouwing ligt en relatief makkelijk te realiseren is. Hij kost wel wat meer omdat de weg langer is en Rijkswaterstaat moet de grond langs de N9 ter beschikking willen stellen. Optie 3 is overall licht positief, met als duidelijk minus de kosten voor de tunnel. Ook bij de tuinen staat een min. Deze zullen tijdelijk moeten worden opengebroken voor de bouw van de tunnel en er gaat een stukje verloren bij de Helderseweg.

Voor wie zich afvraagt waarom er als vierde optie geen directe aansluiting op de N9 tussen zit: Rijkswaterstaat wil geen extra aansluiting tussen de Huiswaarderweg en de Kogendijk.

De commissie Ruimte bespreekt het voorstel op 1 februari en daarna komt het in de gemeenteraad op 17 februari.
Pin It