BAS wil graag dat Alkmaarse ouderen meer bewegen en denkt dat het plaatsen van meer beweegtuinen daar een handje bij zal helpen. De fractie vraagt het college van B&W of het wil kijken naar de mogelijkheden, bijvoorbeeld samen met zorginstellingen. Sinds vorig jaar heeft Alkmaar één beweegtuin, die is te vinden aan de Muiderwaard.

"Veel ouderen hebben door hun leeftijd, alsmede door lichamelijke en psychische gebreken, een begrenzing in hun beweegmogelijkheden", stelt fractievoorzitter Ben Bijl. "86  tot 96 procent van ouderen beweegt te weinig, 75 procent hiervan is inactief, 50 procent komt slechts één keer per week buiten, 10 procent zelfs nooit."

Olga Commandeur van het tv-programma Nederland in Beweging helpt organisaties op weg met hun beweegtuin. Zulke faciliteiten in Alkmaar lijkt BAS wel wat. Temeer omdat ouderen vaak zelfredzaam willen zijn, en dat door bezuinigingen in de zorg ook wel moeten zijn. "De kracht van beweegtuinen is de ongedwongen manier van bewegen. Minstens zo belangrijk is de sociale impuls; bewegen in groepsverband heeft een sterk sociaal karakter. Deze tuinen nodigen uit tot beweging en prikkelen." (foto: Google)
Pin It