Niet alle boeren over één kam scheren, maar per regio bekijken hoeveel stikstof er kan worden uitgestoten, zonder dat het ten koste gaat van de natuur. Met dat advies aan de politiek hoopt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de toekomst van akkerbouw en open veeteelt te garanderen. Maar voor Ad Baltus uit Zuidschermer is de lol er sowieso eventjes vanaf. "We gaan momenteel van de ene, naar de andere rel". Morgen gaat de melkveehouder weer in Den Haag protesteren.

Een gebiedsgerichte aanpak kan inhouden dat boeren nabij natuur die veel lijdt onder stikstofneerslag weg moeten. In regio Alkmaar zijn de duinen en de Eilandspolder Natura2000-gebieden. In het duinreservaat komt rond 22 procent uit de agrarische sector (het meeste komt van zee), in de polder zo'n 41 procent. Om de neerslag terug te dringen is in mei een provinciale strategie opgesteld. Voor de duinen moet in 2035 een afname van 650 mol stikstofneerslag zijn ten opzichte van 2020. Voor de Eilandspolder ligt de grens in 2025 op 300 mol minder, en dan is het klaar. De opgave wordt verdeeld over de verschillende factoren, waaronder ook verkeer en de zee.

Voor de leek lijkt dit te doen voor boeren in de regio. Maar Ad Baltus, die nog voor een zetel in de Tweede Kamer ging, kijkt nationaal. "Het gevoel binnen de sector leeft dat wij het probleem van de hele samenleving zijn", zegt hij tegen mediapartner NH Nieuws. Hij begrijpt niet dat het PBL-rapport concludeert dat er in Nederland boeren moeten verdwijnen, zij het vooral in Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. "Volgens mij willen we allemaal ons karretje vullen in de supermarkt. Dat zijn de boeren aan het doen."

Je brood verdienen als boer wordt er zo niet leuker op, stelt Baltus. Door de telkens veranderende regels, leven veel boeren in onzekerheid. "Er komt zoveel bij kijken en ook zoveel gezeur tegenwoordig. Dus als mijn kind heel graag wil, zal ik het niet tegenhouden, maar stimuleren doe ik het niet". Geen opvolgers, dat zou PBL wel goed uitkomen. De organisatie wil niet zozeer boeren hun werk ontnemen, maar een meer natuurlijk verloop.

Woensdag gaan agrariërs weer protesteren op het Malieveld in Den Haag. Voor zover bekend zullen Agractie en Farmers Defence Force aanwezig zijn. Baltus is ook weer van de partij. "We zullen aangeven dat we het niet eens zijn met de plannen zoals ze er nu liggen. Er wordt weer over de sector gepraat, in plaats van met ons." (foto: NH Nieuws)
Pin It