Het college van Alkmaar heeft een ontwikkelingsvisie gereed voor het stationsgebied aan het centrum. Aan beide zijden van het spoor komt hoogbouw met 1.600 woningen en 40.000 m2 bedrijfsoppervlak. Ook wordt ruimte gemaakt voor 23.000 m2 voor recreatie en horeca. De Helderseweg gaat bij het spoor onder de grond. Zoals gewoonlijk worden inwoners en ondernemers betrokken bij de uitwerking van de plannen. Dat begint met een enquête op alkmaar.nl, die maand online gaat.

Het ontwikkelbeeld is ambitieus, met hoogbouw langs het spoor tot voorbij de Bergerweg. Voor het station komt een langgerekt plein met groen, horeca en winkels. De Stationsweg wordt autoluw. Voor fietsen zal voldoende stalling zijn, maar mogelijk worden de huidige voorzieningen aangepast. Aan de zuidwestzijde van het station liggen ongebruikte sporen die plaats kunnen maken voor nieuwbouw en openbare ruimte waar het prettig toeven is.

Het busstation komt dus aan de noordzijde. Hier worden ook vervangende mogelijkheden gecreëerd voor parkeren, kiss & ride, taxi's en gedeeld vervoer. Om ruimte te besparen wordt bovenop deze voorzieningen gebouwd. Bijkomend voordeel is ze een stuk dichter bij de passage over het station komen te liggen, al is er ter hoogte van de  Stationsstraat een tweede loopbrug over het station ingetekend.

De gebouwen van het UWV en Vivat zullen worden gesloopt voor nieuwbouw. Het Vivat-gebouw staat toch al grotendeels leeg. Gemeente Alkmaar is hiervoor in overleg met de eigenaren. Parkeren gaat onder de grond, dus er komt veel ruimte voor groen langs de Houtvaart.

Het college van B&W verwacht het ontwikkelingsbeeld binnen 15 jaar te kunnen hebben gerealiseerd.
Pin It
Bekeken: 2360x