Het college van Alkmaar heeft met het ziekenhuis een vaststellingsovereenkomst gesloten over vernieuwbouw van het ziekenhuis op de huidige locatie Alkmaarderhout. Met deze overeenkomst kan er in fases een nieuw ziekenhuis worden gebouwd. Er is wel een aantal ingrepen in de openbare ruimte nodig en het bestemmingsplan moet worden gewijzigd.

De gemeenteraad wordt nog gevraagd in te stemmen met een garantstelling door de gemeente voor 40% van de totale vernieuwbouwkosten. Die totale kosten komen neer op 150 miljoen; de gemeente zal dan garant staan voor maximaal 60 miljoen. In 2018 wordt begonnen met de bouw; in 2035 moet het ziekenhuis helemaal klaar zijn. 

Omdat het ziekenhuis in fasen wordt gebouwd en ondertussen gewoon in gebruik blijft is er tijdelijk meer ruimte nodig op het huidige terrein. Voor de eerste bouwfase is aan de parkzijde ruimte nodig. Daarna kunnen per fase oude gebouwen worden gesloopt, waardoor op termijn ruimte vrij komt aan de zijde van de Wilhelminalaan en de Metiusgracht. Het ziekenhuis geeft aan maximaal 8.000 vierkante meter van het park nodig te hebben om nieuw te kunnen bouwen, aldus de gemeente.

De maximale bouwhoogte wordt 29 meter. Normaal is dat 20 meter, maar de gemeente wil het ziekenhuis de mogelijkheid te bieden zo compact mogelijk te bouwen met zoveel mogelijk groene ruimte er omheen. Langs de Metiusgracht blijft een lagere bouwhoogte gehandhaafd. Ook komt de bebouwing niet dichter naar de woningen aan de Wilhelminalaan dan in het huidige bestemmingsplan is toegestaan.

De bestemming voor het ziekenhuisterrein krijgt een brede maatschappelijk en medische invulling. Het ziekenhuis is ook eigenaar van de twee monumentale panden Westerlicht en de Cadettenschool. Deze gebouwen krijgen mogelijk een andere functie.

Het raadsvoorstel wordt op 29 september in de commissie Ruimte behandeld en ter vaststelling geagendeerd in de gemeenteraad van 6 oktober.

Pin It
Bekeken: 4382x
https://147.139.212.74/ https://147.139.212.232/ http://perizinan.bulelengkab.go.id/products/rahasia-slot-mahjong/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/maxwin-pg-soft/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/mahjong-gampang-menang/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/